به نام خداوند رحمان پاک

که از عشق آورد ما را ز خاک


از عين علي، عروج ما معتبر است                     وز لام علي لسان ما پر گهر است

 

آنكس كه ندارد خبر از ياي علي                    از هستي خود در اين جهان بي خبر است

یا حیدر مددی

                 

              

                      

                                   

                                              

                                                                      

                                                                            

                    

                  


                    


                  

                

  برگ در انتهای زوال می افتد!


و سیب در انتهای کمال!


بنگر که چگونه می افتی؟!


چون برگی زرد...


یا سیبی سرخ...


؟!!...
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ | 22:41 PM | نویسنده : ترنم |تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | 16:42 PM | نویسنده : ترنم |تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | 16:41 PM | نویسنده : ترنم |

 

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود


و انسان با نخستین درد


در من زندانی ، ستمگری بود


که به آواز زنجیرش خو نمیکرد


من با نخستین نگاه تو آغاز شدم 

 

شاملو

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | 16:24 PM | نویسنده : ترنم |

 

ادما برای همدیگر سنگ تمام می گذارند  

اما نه وقتی در میانشان هستی ،  

نه  

نه  

زمانی که در بستر خاک سر می نهی  

اخرین سنگ لهد را برایت می گذارند و  

و و و .... 

 

میروند و ... 

 

سنگ تمام می گذارند  

و  

 فقط خداست که تناهیت نمی گذارد  

در هیچ زمانی  

تنها خدا  

با وفاترین کسی است که داری  

 

باور کن  

باور کن  

ایمان داشته باشتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | 12:56 PM | نویسنده : ترنم |

مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم

تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود

تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم

چونک خلیلی بده‌ام عاشق آتشکده‌ام

عاشق جان و خردم دشمن نقش وثنم

وقت بهارست و عمل جفتی خورشید و حمل

جوش کند خون دلم آب شود برف تنم

ای مه تابان شده‌ای از چه گدازان شده‌ای

گفت گرفتار دلم عاشق روی حسنم

عشق کسی می کشدم گوش کشان می بردم

تیر بلا می رسدم زان همه تن چون مجنم

گر چه در این شور و شرم غرقه بحر شکرم

گر چه اسیر سفرم تازه به بوی وطنم

یار وصالی بده‌ام جفت جمالی بده‌ام

فلسفه برخواند قضا داد جدایی به فنم

تا که رگی در تن من جنبد من سوی وطن

باشم پران و دوان ای شه شیرین ذقنم

دم به دم آن بوی خوشش وان طلب گوش کشش

آب روان کرد مرا ساقی سرو و سمنم

همره یعقوب شدم فتنه آن خوب شدم

هدیه فرستد به کرم یوسف جان پیرهنم

الحق جانا چه خوشی قوس وفا را تو کشی

در دو جهان دیده بود هیچ کسی چون تو صنم

بر بر او بربزنم گر چه برابر نزنم

شیشه بر آن سنگ زنم بنده شیشه شکنم

پیل به خرطوم جفا قاصد کعبه شده است

من چو ابابیل حقم یاور هر کرگدنم

صیقل هر آینه‌ام رستم هر میمنه‌ام

قوت هر گرسنه‌ام انجم هر انجمنم

معنی هر قد و خدم سایه لطف احدم

کعبه هر نیک و بدم دایه باغ و چمنم

آتش بدخوی بود سوزش هر کوی بود

چونک نکوروی بود باشد خوب ختنم

گر تو بدین کژ نگری کاسه زنی کوزه خوری

سایه عدل صمدم جز که مناسب نتنم

وقت شد ای شاه شهان سرور خوبان جهان

که به کرم شرح کنی آنک نگوید دهنم

مولاناتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 17:43 PM | نویسنده : ترنم |

عارفی را گفتند:

دنیا را چگونه می بینی؟

گفت:

آنچنان که بدون رضایت من

برگی از درخت نمی افتد!!

گفتند :

مگر تو خدایی؟

گفت :

نه!

راضی ام به رضای خداتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | 13:34 PM | نویسنده : ترنم |

 

انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی......


اگر عشق میخواهی،عشق بورز.......


اگرصداقت میخواهی،راستگو باش....


. اگر احترام میخواهی،احترام بگذار....


همیشه لبخـــــــــــــــند بزنتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | 15:19 PM | نویسنده : ترنم |

 

 

خداوند متعال به بنده خویش فرمود

آرزو داری که با ملایک هم پرواز شوی؟

عرضه داشت: آری 

فرمود:پس باید به پنچ خصلت آراسته شوی

آنکه در مهرورزی هم چون خورشید بی دریغ

 در زمین خاکسار

در سخاوت مانند جویبار روان فیض بخش

در تسلیم و رضابسان مرده ای بی اراده

و در رازداری همتای شب تیره پرده دار و راز پوش باشیتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | 1:22 AM | نویسنده : ترنم |

موسم گل ،

دوره ی حسن ،

یک دو روز است

در زمانه ای به دل آرامی با عالم فسانه ،

ای که ز تو مانده نکویی

نشانه خاطر عاشقان را میازار ،

خوش نباشد ز معشوقه آزار

گر بسوزد شمعُ پروانه را با زبانه ،

چون شود روز ،

شمع و شب را نبینی نشانه

می کنی صید ، مرغِ بسته ،

می زنی سنگ بر شکسته

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | 18:57 PM | نویسنده : ترنم |

 

 

دروغ گویان تنها بر گورستان مردگان و خاکسترزار خاموشان حکومت خواهند کرد

 

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | 13:3 PM | نویسنده : ترنم |

 

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان
خیزو با من در افق‌ها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
هم‌چو بلبل نغمه سر کنتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | 23:3 PM | نویسنده : ترنم |


سر به صحراها زدم من ،
بر هوس ها پا زدم من
رنج بیش و کم ندارم ،
مست عشقم غم ندارم
قسمت من هم از این ،
دور فلک آزادگی شد
حالت من هم مشوّش ،
با غم دلدادگی شد
رنج بیش و کم ندارم ،
مست عشقم غم ندارم

قامتِ آزاده ی من ،
پیش گردون خم نشد
روی خاک افتادم امّا ،
از وقارم کم نشد
هر کسی آرام خواهد ،
عیش و نوش و کام خواهد
قسمت من هم از این ،
دور فلک آزادگی شد
حالت من هم مشوّش ،
با غم دلدادگی شدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | 0:9 AM | نویسنده : ترنم |
گردبادم...
گردبادم...
از غم بیداد هستی
سر به صحراها نهادم
گردبادم...
گذرم ز نشان ز بلاي زمان به دشت بي نشان گريزم...
من بی سر و پا ز بلای فنا به پای ناتوان گریزم...

به خود مي پيچم...
ندارم سامان...
به كوه و صحرا...
منم سرگردان...
روم اگر از اين جهان به سوي آسمان گريزم...

آه!
در اين جهان كه را بجويم؟
غم نهان كه را بگويم؟
غبار دل كجا بشويم؟

آه!
رهي روم كه برنگردم...
ز درد خود خبر نگردم...
خبر ز شور و شر نگردم...


چو شعله اي ز سر برآيد دودم...
که همچو بخت خود غبار آلودم
منم اسير و خانه بر دوش...تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | 0:31 AM | نویسنده : ترنم |به سرایم آید ناگه ، آن که کشیده ز من دامن
آن که رمیده چو بخت از من
چو بهاران آمد ، تا این کلبه ی من ، کند او گلشن
دیده من بشود روشن
آشفته شدم ناگه ، صد بوسه زدم بر ره
تا که ز در ، آن مهِ زیبا آمد
بعد از غم مهجوری ، تنهایی و رنجوری
همنفسی همچو مسیحا آمد
همچو پری آن زیبا ، آن گوهر بی همتا
خنده به لب بر سر پیمان آمد

آن غنچه ی امیدم بشکفته شده دیدم ،
در برِ من چون گل خندان آمد
عمری بر سر پیمان بنشستم ،
در دل خار جفایش بشکستم
نشدم ز پیِ دگران ،
نگذشت غم من به زبان
ویران بود این کاشانه ،
گلشن شد این ویرانه

گفتمش این : کاشانه ی من لطف و صفا دادی
گرمی و شادابیِ تو بر این کلبه ی ما دادی
بر همه دلداران مهِ من ، درس وفا دادی ، درس وفا دادی
به جهان ز غمت چه کشیدم تا که وفای تو دیدم
می خندد بر رویم امیدمتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | 0:0 AM | نویسنده : ترنم |